مرور برچسب

گلمژه

گلمژه و اصلی ترین علت بروز آن

گلمژه حاصل ترشح غدد چربی پلک هاست، که به واسطه عفونت های چشمی ایجاد می گردد. برخی آن را آبسه چشم نیز می نامند. در نتیجه ترشحات چربی که در پلک بالا و پایین چشم ایجاد می شود، حاشیه درونی یا بیرونی پلک ها ورم کرده و دردناک و حساس می شود.
ادامه مطلب ...