مرور برچسب

کوپ مو

آموزش کوتاه کردن موی خانم ها (کوپ)

پایه و اساس کوتاهی : مدل های مختلف مو بر اساس زاویه های متفاوتی که مو بر اساس آن کوتاه می شود بوجود می آید. در بعضی از مدلها کوتاهی فقط از یک زاویه استفاده می شود مثل مدل مصری ساده که همه موهابا زاویه ی صفر و مدل تیفوسی که باز تمامی موها…
ادامه مطلب ...