چگونگی مراحل آرايش لب ها

تفاوت پوست لب با پوست ديگر نقاط بدن

1-پوست سطح لب از امتداد غشاء مخاطي درون دهان تشكيل يافته است.

2- پوست لب فاقد لايه محافظ نگهدارنده رطوبت ميباشد.

3-پوست لب فاقد غدد چربي ( كه در حفظ رطوبت پوست موثر هستند) ميباشد.

*بنابراين پوست لب به مراتب بيشتر در معرض آسيبهاي ناشي از شرايط جوي همچون سرما، باد و نور خورشيد قرار دارد.

* براي محافظت از لبها همواره از چپ استيكها و مرطوب كننده هاي حاوي مواد ضد آفتاب استفاده كنيد.

مراحل آرايش لبها

چگونگی مراحل آرايش لب ها

1-ابتدا از چپ استيك و يا يك مرطوب كننده استفاده كنيد.

2-سپس با انتخاب رنگ مداد لب(كه ميبايد همرنگ با رژ و يا يك درجه از آن تيره تر باشد) شروع به كشيدن خط لب ميكنيم.ابتدا از لب بالا شروع ميكنيم و از گوشه هاي لب بالا بسمت وسط لب خط لب را ميكشيم.اين عمل را براي لب پايين تكرار ميكنيم.سپس با گوش پاك كن خط كشيده شده را نرم ميكنيم.

3-سپس درون طرح خط لب را با رژ لب پر ميكنيم.سپس با انگشت و يا خود لبها رژ لب را يكنواخت كنيد.

4-در آخر لبها را به آرامي روي دستمال كاغذي فشار دهيد تا رژ لب يكنواختر گشته و تثبيت گردد.

نكته:

* براي افزايش ماندگاري رژ لب پيش از آرايش لب از كرم پودر بعنوان پايه استفاده كنيد و يا با مداد لب تمام لب را بكشيد.

* براي كاهش ايجاد لكه ناشي از تماس لبها با ليوان و غيره.. پس از رژ لب زدن روي آن را سايه همرنگ زده و مجددا رژ لب بزنيد.

* براي تست رنگ رژ لب آن را به نوك انگشتان بزنيد و نه پشت دست.

* براي زدودن رژ لب از روي لباس ابتدا محل را با گليسيرين پاك كرده و سپس لباس را بشوييد.

آرايش بر اساس فرم لبها

1- لـبهاي كوچك و باريك: لب هـا را در حــدود يكميليمتر خارج از حدود لب (خط معمولي لب) و پهنتر ميكشيم.سپس داخل خطوط را با رژ لب پر كنيد.

در انتها به وسط لب پايين برق لب بزنيد. هيچگاه ازرژ لب تيره براي لبهاي كوچك استفاده نكنيد.

2- لب هاي بزرگ و قطور: لب ها را در حدود يكميـليــمتر داخل خط معمولي لب ها مي كـشـيـم.سـپـس بـا رژ لـب مـات درون خــطــوط را پــر كنيد.

هيچ گـاه از بـرق لب بـراي لب هاي بزرگ استفاده نكنيد. در مورد لبهـاي بـزرگ بهتر است از مداد لبنيز استفاده نكنيد.

3- لبـهاي نـامساوي: براي اينگونه لبها لب كوچك را بـر اسـاس لبهـاي بــاريك و لب بزرگتر را بر اساسلبهاي بزرگ آرايش كنيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.