مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)

مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)

در فصل تابستان و گرما بیشتر خانم ها در فکر کوتاه کردن موها ی خود هستند والبته فکر کردن به کوتاهی موها آن ها را به فکر پیدا کردن مدل های جدید کوتاهی می اندازد.

با آرایشیک همراه باشید تا نمونه هایی از انواع کوتاهی موها در تابستان ۲۰۱۳ را به شما ارائه دهیم :

مدل های کوتاهی مو که ارائه شده در تابستان ۲۰۱۳ می باشند بسیار فریبنده می باشند زیرا شما را کم سن و سال تر از سن واقعی شما نشان می دهند و باعث جوان تر به نظر رسیدن شما می شوند، این مدل های کوتاهی مو بسیار متنوع می باشند و برای همه ی صورت ها مثلا صورت های گرد ، بیضی، مربع ، صورت های کشیده و … می باشند و شما در تصاویر مشاهده خواهید کرد که هر کدام از مدل های مو مناسب چه نوع صورتی می باشد، برخی از این مدل های کوتاهی مو به شکل موهای چتری نیز می باشند.

مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)
مدل های فریبنده ی کوتاهی مو ، تابستان ۲۰۱۳(سری دوم)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.