تفکرات غلطی که در مورد مو و بیماری های آن وجود دارد!

تفکرات غلطی که در مورد مو و بیماری های آن وجود دارد!

ماليدن سير به پوست سر موجب کاهش ريزش مو و درآمدن موهای ريخته شده می گردد.

سير يکی از درمان های سنتی برای بيماری پوستی به نام طاسی منطق های می باشد ولی در حال حاضر با ورود داروهای مدرن و جديد مصرف نمی شود. سير تأثيری در افزايش رشدموهای معمولی يعنی بدون وجود بيماری فوق نداشته و تبليغاتی که در مورد اثر سير وشامپوی سير در کاهش ريزش مو وجود دارد کذب محض است.

تفکرات غلطی که در مورد مو و بیماری های آن وجود دارد!

تفکرات غلطی که در مورد مو و بیماری های آن وجود دارد!

رنگ کردن مو با حنا موجب تقويت مو می شود.

حنا يک رنگ موی طبيعی بوده و عوارض رنگ موهای شيميايی را ندارد. چون حنا موجب تشکيل يک غلاف نازک از رنگ به دور ساقه مو میگردد لذا ظاهراً مو را ضخيم تر کرده و يک حس تقويت مو در شخص به وجود می آورد ولی در حقيقت حنا نقشی در رشد مو و تقويت آن نداشته و صرفاً يک رنگ مو می باشد.

استفاده از کتيرا موجب تقويت مو می شود.

کتيرا نرم کننده خوبی برای مو بوده و اثرات مضر نرم کنند ه های شيميايی را ندارد ولی نقشی در تقويت و رشد مو ندارد.

شامپوهای حاوی پروتئين، ويتامين، کتيرا، مورد، حنا، سير، فلفل و غيره برای رشد وتقويت مو سر مفيد هستند.

شامپو و مواد موجود در آن برای مدت کوتاهی روی پوست سر باقی مانده و لذا جذب پوستی ملکو لهای موجود در آن بسيار ناچيز می باشد. از طرف ديگر پروتئين و ويتامينها ملکول های بزرگی بوده و از طريق پوست جذب نمی شوند. به دلايل فوق شامپو هيچ اثری در رشد مونداشته و فقط جنبه پاک کننده دارد. البته توصيه میشود که با توجه به نوع مو خشک، چرب،معمولی، شوره دار، آسیب دیده، رنگ شده، ضعیف و غيرهشامپوی مناسب استفاده شود تا آسيبی به موها وارد نيايد ولی در هرحال شامپو باعث تقويت رشد مو نمی گردد و صرفاً مو راتميز می کند.

رنگ کردن موها باعث استحکام و تقويت مو می گردد.

در جريان رنگ کردن مو با فرآورده های شيميايی آسيب هايی به ساقه مو وارد شده که در درازمدت موجب ريزش مو می گردد. رنگ موی طبيعی مثل حنا اين اثر مضر را ندارد. در هر حال هيچکدام از انواع رنگ موطبيعی يا شيميايی اثری در تقويت رشد مو نداشته و موجب استحکام آن هم نمی گردند.

ويتامينه و پروتئينه کردن مو در آرايشگاه اثرات مفيدی بر مو دارد.

ويتامين و پروتئين از راه جريان خون به ريشه مو می رسد و از طريق ساقه مو و پوست جذب نمیشود لذا ويتامينه و پروتئينه کردن مو کار بی معنی و غير سودمندی بوده و فقط موجب اتلاف وقت و هزينه فرد میگردد و غالباً برای موها مضر هم می باشد.

تراشيدن موها باعث رشد بيشتر، افزايش تعداد و ضخيم تر شدن موها می گردد.

با تراشيدن يا کوتاه کردن مو، ساقه مو که يک جسم مرده و بی جان است تحت تأثير قرارگرفته و اين کارها اثری بر روی ريشه مو که بخش کنترل کننده رشد و ساير مشخصات مواستندارد.

برای داشتن موهای سالم بايد مقدار زيادی پروتئين مصرف کرد.

مو عمدتاً از پروتئين ( 97 درصد مو از پروتئين است) و آب تشکيل شده و لذا مصرف مقدار کافیپروتئين برای رشد و سالم بودن مو بسيار حياتی است ولی نکته مهم اين است که مصرف اضافی پروتئين موجب رشد بيشتر مو نمی گردد و لذا اضافه خوردن مواد پروتئينی کار بی فايدهای است.

شستشوی مو با صابون های دست ساز خانگی مفيد است.

در قديم مواد پاک کننده کم بوده و مردم فقط از صابون های دست ساز و سنتی معروف به صابون مراغه استفاده میکردند. چون اين صابونها دست ساز هستند لذا ميزان اسيديته ومواد موجود در اين صابون ها از استاندارد و کنترل کيفی برخوردار نيست و بنابراين در حال حاضرکه مواد شوينده جديد، با کيفيت و دارای استاندارد در دسترس می باشند صلاح نيستکه از صابون مراغه که اکثراً در شرايط غيربهداشتی ساخته می شوند استفاده شود. در هرحال بايستی گفت که هيچ شويند های اعم از صابون مراغه، صابون و شامپوهای جديدکه باکيفيت و استاندارد هستندتأثيری در رشد و تقويت مو ندارند.

طاس شدن سر آقايان ناشی از نرسيدن خون به پوست سر است.

اين موضوع صحت ندارد. البته پوست بدون مو به تدريج مقداری از رگهای خونی اش را از دست داده و لذا نازک و براق می شود ولی اين تغييرات، ثانويه به از دست دادن موها بوده نه اينکه عامل بروز آن باشند. به اين ترتيب که فوليکو لهای مو چون دارای متابوليسم بسيار بالايی هستند لذا خون رسانی خوبی داشته و هر جا که تعداد فوليکول های مو زياد باشد تعداد رگهای خونی هم زياد خواهد بود و متعاقباً با از دست رفتن موها مثلاً در طاسی با طرح مردانه تعداد رگهای خونی هم کاهش می يابد. شاهد اين مدعا اين است که مشاهده شده در صورت پيوند مو در بافت اسکار جوشگاه محل خوب شدن زخم که رگهای خونی آن خيلی کم هستند و هم زمان با رشد موهای پيوند زده شده تعداد رگهای خونی نيز افزايش پيدا میکنند.

ريزش مو در آقايان به دليل بسته شدن منافذ پوست توسط چربی است.

در عکسهايی که از مناطق طاس گرفته اند منافذ پوست به صورت مملو از چربی و بدون مو مشاهده شده و لذا اين طور تصور می شود که انسداد منفذ با چربی موجب ريزش مو شده است. اگر اين موضوع صحت داشت بايستی طاسی با طرح مردانه در خانمها نيز با همان شدت آقايان ديده میشد در حالي که اينطور نيست. از طرف ديگر در صورت صحيح بودن اين ادعا پس چرا طاسی با طرح مردانه در مناطق حاشيه ای سر که به همان ميزان جلوی سردارای چربی هستند مشاهده نمی شود؟

حقيقت اين است که چربی سر از همان منفذی از پوست خارج میشود که مو از آن بيرون میآيد و در صورت وجود مو اين چربی موجب چرب شدن ساقه مو می شود ولی اگر مو بريزد چون چربی همچنان ترشح می شود لذا مقداری از آن در دهانه منفذ گيرکرده و تصوير منفذ مملو ازچربی را به وجود می آورد.

ريزش مو در آقايان به دليل عدم رسيدن هوا به موها است.

اغلب افراد اعتقاد دارند که پوشيدن مداوم کلاه باعث ريزش مو شده چون هوا به موها نمیرسد. حقيقت اين است که موها اکسيژن و مواد مغذی را از طريق جريان خون دريافت میکنند نه از راه هوای اطراف خود و لذا صرف پوشيدن کلاه موجب ريزش موها نمی شود مگر اينکه کلاه دارای فشار شديد و مداوم بر پوست بوده و به اصطلاح موها در اثر وجود کلاه يا هرچيز ديگری مثل کلاه گيس به طور دائم کشيده شوند. به اين حالت ريزش موی ناشی ازکشش مو گفته شده و با طاسی با طرح مردانه فرق می کند.

با دارو و وسايل خاص می توان موهای از دست رفته را باز گردانيد.

داروها و وسايل زيادی با اين ادعا و به صورت وسيعی در دنيا فروخته می شوند ولی عمدتاً پايه و اساس علمی نداشته و بی اثر هستند. انواع لوسيونها با فرمو لهای ناشناخته و بعضاً اسرارآميز و انواع شانه ها و بر سهای مغناطيسی و الکتريکی و در سا لهای اخير ليزریدراين زمينه در بازار وجود داشته که سود هنگفتی را نصيب فروشندگان آن می نمايد ولی فقط دو داروی شناخته شده و دارای تأييديه FDA آمريکا در اين زمينه موجود بوده که عبارتند ازمحلول موضعی ماينوکسيديل Minoxidil ( و قرص خوراکی فيناسترايد ) Finasteride ( و درمورد اين دو دارو هم بايد گفت که هميشه اثر مفيد بر طاسی با طرح مردانه ندارند.

شانه و برس زدن زياد پوست سر برای رشد موها مفيد است.

هرگونه دست کاری کردن بيش از حد مو از جمله شانه و برس زدن زياد بالقوه آسيب رسان بوده و در دراز مدت موجب ريزش مو می شود.

اگر موی سفيد را بکنيم به جای آن چندين موی سفيد در می آيد.

کندن مو عادت بسيار بدی است که ممکن است منتهی به عفونت يا اسکار در محل گردد ولی اثری بر روی تعداد موهای سفيد نداشته و زياد شدن موهای سفيد بستگی به ژنتيک و عوامل بي شمار ديگر دارد.

قدرت مردانگی در افراد طاس کمتر است و يا مردان پرمو دارای نيروی جنسی بالاتری هستند.

قدمت اين باور غلط به هزاران سال قبل می رسد. در افسانه ها آمده است که قدرت ومردانگی سامسون با کوتاه کردن موهايش توسط دليله از بين رفته است. در حال حاضر اين نظريه مردود اعلام شده و هيچ ارتباطی بين نيروی جنسی و بودن يا نبودن موها وجود ندارد.به عبارت ديگر ممکن است نيروی جنسی مردی بسيار بالا بوده و موهايش هم کم باشد و يابالعکس.

اگر پدر و يا مادر فردی دچار طاسی باشد، وی نيز حتماً طاس خواهد شد.

توارث طاسی با طرح مردانه از طريق چندين ژن کنترل شده و صرف وجود طاسی در والدين دليل وقوع حتمی آن در فرزندان پسر نمیشود هر چند که احتمال وقوع آن بسيار بالاتر میرود. آلوپسی آندروژنتيک طاسی با طرح مردانه فقط پس از بلوغ رخ داده و سن معمول بروز آنحدود 25 سالگی است. به طور کلی 95 درصد ريزش مو در آقايان از نوع طاسی با طرح مردانه بوده و درحدود 50 درصد آقايان تا سن پنجاه سالگی اين عارضه را به درجاتي تجربه خواهندکرد.

خانم های مبتلا به آلوپسی آندروژنتيک مانند آقايان دچار طاسی کامل و وسيع سرمی شوند.

شايعترين فرم ريزش مو در خانم ها همانند آقايان طاسی با طرح مردانه است. آلوپسیآندروژنتيک در خانمها معمولاً در زمانهايی رخ میدهد که تغييرات هورمونی اتفاق می افتد شامل:

1) زمان بلوغ

2) پس از حاملگی

3) پس از قطع مصرف طولانی مدت قرص جلوگيری از حاملگی

4) در زمان يائسگی و پس از آن

تخمين زده شده است که 50 – 40 درصد خانمها تا زمان رسيدن به سن يائسگی دچار درجاتی از آلوپسی آندروژنتيک شده اند. آلوپسی آندروژنتيک در خانمها معمولاً قسمت های بالا و طرفين سر را درگير کرده، به حالت گسترده و پخش بوده، بيشتر به صورت نازک شدن موها نه از دست رفتن کامل مو جلوه کرده و شدت آن به طور کلی کمتر از آقايان می باشد.شدت اين عارضه با شروع يائسگی در خانم ها بيشتر شده و از نظر نمای بالينی به طاسی باطرح مردانه در آقايان شبيه تر می گردد.

با استفاده از سلو لهاي بنيادي و كلونينگ Hair Cloning مي توان طاسي سر رادرمان نمود.

اين مطلب در حال حاضر كاربرد عملي پيدا نكرده و در حد حرف و شعار است لذا اگر تبليغاتي دراين زمينه مشاهده كرديد كذب محض مي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.