آموزش بافت مو: بافت چهار رشته ای مربعی (قسمت چهارم)

پیش از این آرایشیک آموزش بافت سه رشته ای ،بافت فرانسوی و هلندی را برای شما دوستان به ارمغان آورده بود. در این مقاله آموزشی بافت زیبای چهار رشته ای نیز به گنجینه بافت هایمان افزوده می شود. در واقع دونوع بافت چهار رشته ای داریم، مربعی و ساده. بافت چهار رشته ای مربعی کمی شبیه به توری است. از آنجایی که بافت فرانسوی را پیش ازین آموزش داده ایم، پیشنهاد ما اینست که بافت فرانسوی را قبل از امتحان کردن این بافت، یاد بگیرید.

این نغمه را را هنگامی که بافت چهار رشته ای مربعی را انجام می دهید تکرار کنید:  ببر زیر دومی، برگرد روی اولی

آنچه لازم است بدانیم

برای مفهوم تر بودن متن، تصمیم به نامگذاری بعضی نواحی بین انگشت ها گرفتیم و در اینجا شما را با چند تا از این اصطلاحات آشنا می کنیم:

شکاف ۱: بین انگشت شست و اشاره

شکاف ۲: بین انگشت اشاره و میانی

شکاف ۳ : بین انگشت میانی و انگشت انگشتر

شکاف۴: بین انگشت انگشتر و انگشت کوچک

دستان چپ و راست را بعد از شماره شکاف با حروف بزرگ چ ، ر نشان می دهیم. مانند ۱چ، ۲ر

چگونه ببافیم؟

1. یک بخش از مو را از جایی که میخواهید بافت را آغاز کنید، جمع کنید.

2.دسته موها (آن بخشی که جدا کردید) را در دست چپتان نگه دارید و با دست راستتان دسته موها را به چهار بخش تقریبا مساوی تقسیم کنید.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

3.سه رشته دست چپ را به ترتیب در 1چ، 2چ و 3چ  بگذارید.

4.رشته سمت راست را در 3ر بگذارید.

5.دست راستتان را زیر دست چپ آورده، رشته 3چ را در 1ر و رشته 2چ را در 2ر قراردهید. این کار رشته سمت راست را را زیر دو رشته میانی می آورد.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

6.رشته 1چ را به 4چ منتقل کنید.

7.رشته 3ر را به 1چ منتقل کنید.

8.رشته 2ر را به 3ر منتقل کنید.

بافت چهار رشته ای

9.دست چپتان را بچرخانید و رشته 1چ را در 1ر بگذارید. این کار رشته ای که از راست آغاز شده و زیر رشته  دوم رفته را روی اولی می آورد.بنابراین این رشته راستی دو رشته میانی است.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

10. 3ر را به 1چ و 2ق را به 3چ منتقل کنید.

11.رشته 4چ را به 3ر منتقل کنید و به 2چ بازگردانید (از سمت چپ، زیردومی، روی اولی )

12.رشته 1ر را به 4چ منتقل کنید.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

13.از دست راستتان استفاده کنید و بخش دیگری ازموی سر را جمع کنیدو به رشته 4چ اضافه کنید.

14.مراحل 3-12 را در صورت لزوم تکرارکنید.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

15. تا انتهای مو را ببافید و آن را با کش سر یا هر گل سر دیگری ببندید.

بافت چهار رشته ای
بافت چهار رشته ای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.