محافظت از پوست های چرب به طور طبیعی

بعضی از قسمت های پوست چرب روی صورت چرب تر و براق تر به نظر می رسند برای از بین بردن این چربی و براقی نوارهای بلات یا پاک کننده را از داروخانه ها تهیه کنید و به روی این قسمت از پوست خود بچسبانید.