طعم دل انگيز بنفشه با عطر زنانه Only imagine

Avon از عطر جديد خود که در فصل بهار عرضه مي شود خبر مي دهد . اين محصول زنانه که Only imagine نام دارد مرکب از نت هاي ميوه اي و گلهاي ظريف همراه با رايحه هوس انگيز مشک مي باشد .