رژیم پاک سازی سموم بدن

برای سلامتی بدن و بالا رفتن سطح آگاهی شما از راه حل های سلامتی ، باید نکاتی را در این زمینه بدانید و آن ها را در زندگی روزمره ی خود به کار برید تا به نتایجی دست یابید.

وضعیت ناخن‌ها نشانه‌ای از سلامت بدن

ناخن‌ سالم باید صاف و بدون شیار یا فرورفتگی باشد. همچنین رنگ و استحکام ناخن‌های سالم یکسان و یکنواخت است و هیچ لکه یا تغییر رنگی روی آنها‌ مشاهده نمی‌شود.