اثربخشی آویشن در درمان جوش و آکنه

تاریخ استفاده از داروهای گیاهی برای درمان بیماری‌ها به چند هزار سال پیش برمی‌گردد؛ اثربخشی بعضي از این داروهای گیاهی را علم ثابت کرده است و بعضي را هنوز نه؛ آویشن از آن گیاهانی است که این روزها دانشمندان درباره اثربخشی آن به یافته‌های جدیدی رسید‌ه‌اند.

از بین بردن جای جوش با لیمو ترش

آکنه و جوش باعث از بین رفتن زیبایی پوست صورت می شوند و بسیاری اوقات حتی با درمان آکنه و جوش باز هم جای آن ها روی پوست باقی می ماند و همچنان زیبایی پوست را از بین می برد.

کاربرد های روغن زیتون در زیبایی

روغن زیتون ، یکی از روغن های گیاهی بسیار مفید و سودمند می باشد که علاوه بر مصرف خوراکی کاربردهای زیادی درمصارف زیبایی نیز دارد.