آموزش ساخت گردنبند طنابی

این گردنبند نوعی گردنبند دوستی می باشد که به آسانی و در مدت زمانی کم می توانید آن را تهیه کنید واز آن استفاده کنید یا آن را هدیه بدهید.