چطور برای عکس گرفتن آرایش کنیم؟

آرایشی که برای عکس گرفتن می کنید باید با یک آرایش معمولی متفاوت باشد و نکاتی راباید در آرایش خود رعایت کنید که صورت شما در عکس به بهترین شکل ممکن باشد پس با آرایشیک همراه باشید تا چند نکته را به شما آموزش دهیم.