در خانواده های سلطنتی انگلیس هیچ لباس رسمی بدون کلاه کامل نیست. بر اساس پروتکل سلطنتی تمام زنان سلطنتی موظف هستند در مناسبت های رسمی حتما کلاه بپوشند. این قانون به سال ۱۹۵۰ باز می گردد زمانی که زن ها در بریتانیا موهای خود را در میان عموم می پوشاندند. قوانین از آن زمان تا کنون تغییر کرده است اما خانواده سلطنتی معتقدند که باید به سنت های گذشته مثل کلاه پوشیدن و سنت ادای احترام به سبک گذشته پایبند باشند. در ادامه با آرایشیک همراه باشید تا نمونه های زیبایی از کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی مراسم ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل را مشاهده نمایید.

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی مراسم ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل

5 حقیقت درباره عروسی سلطنتی شاهزاده هری و مگان مارکل

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی مراسم ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

گالری عکس کلاه انگلیسی زنانه مهمان های سلطنتی

دوستون داریم و سپاسگزاریم از همراهیتون با آرایشیک ! شاد و مانا باشید.

بیشتر بدانید  5 حقیقت درباره عروسی سلطنتی شاهزاده هری و مگان مارکل

Leave a Reply

Your email address will not be published.