آموزش کشیدن خط چشم . شاید کشیدن مدل های مختلف خط چشم برای همه کار آسانی نباشد و نیاز به تمرین و آموزش داشته باشند. مدل های متفاوتی از کشیدن خط چشم وجود دارد که با توجه به مدل و حالت چشم ها انواع آنها نیز متفاوت می باشد. بهتر است  در این پست از آرایشیک با آموزش کشیدن خط چشم های راحت و آسان، همراه ما باشید تا بتوانید از این مدل ها ایده بگیرید و خودتان به راحتی خط چشم موردنظرتان را بکشید.

کشیدن خط چشم با توجه به مدل و فرم چشم ها انجام می شود و هر چشمی یک نوع آرایش متفاوت با مدل دیگر دارد . در این بخش با مراحل آموزش کشیدن خط چشم آشنا می شوید.

آموزش کشیدن خط چشم

ویدیو ۱

ویدیو ۲

ویدیو ۳

ویدیو ۴

ویدیو ۵

ویدیو ۶

ویدیو ۷

ویدیو ۸

ویدیو ۹

ویدیو ۱۰

با آرایشیک همراه باشید!

بیشتر بدانید  کاربرد مدادسفید در آرایش چشم

Leave a Reply

Your email address will not be published.