عطر زنانه

Amour My Love؛ رايحه اي مملو از عشق

کنزو يک نسخه جديد از kenzo amour را معرفي مي کند . kenzo amour توليد سال 2006 مي باشد اما نسخه جديد آن با نام Amour My Love قبل از ولنتاين 2013 وارد فروشگاه ها مي شود .

طعم دل انگيز بنفشه با عطر زنانه Only imagine

Avon از عطر جديد خود که در فصل بهار عرضه مي شود خبر مي دهد . اين محصول زنانه که Only imagine نام دارد مرکب از نت هاي ميوه اي و گلهاي ظريف همراه با رايحه هوس انگيز مشک مي باشد .

ادکلن Flirty Alice زن قهرمان westwood

Vivienne westwood پس از ارائه محصولاتي چون Nautghy Alice در سال 2010 و Cheeky Aliceدر سال 2011 عطر جديد خود Flirty Alice را در اوايل سال 2013 روانه بازار خواهد کرد.

bloom عطري تازه ، پر رقابت ، ظريف و زنانه

Bloom عطرجديد ژيوانشي است که در اوايل سال 2013 به عنوان يک نسخه محدود ,منحصرا در فرودگاه هاي جهان عرضه خواهد شد. bloom عطري تازه , پر رقابت , ظريف و زنانه اعلام شده است.

ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻢھﺎ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ در ﺑﺎزار اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓـﺮدﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع راﯾﺤﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮑﯽ از راه ﺣﻞ ھـﺎی رﻓـﻊﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ...

عطر زنانه Chanel Chance، عطر خنک و ملایم

عطر زنانه Chanel Chance یک عطر خنک، ملایم و شیرین بوده ولی برای استفاده چهارفصل مناسب است. بهترین عطر برای تابستان عطری است که رایحه خنک داشته باشد تا به شما احساس طراوت و شادابی بدهد.