3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی

4

1.این مدل را که قسمتی از مو در پشت سر بافته می شود را می توانید با لباسهای باز یا پوشیده استفاده کنید زیرا این مدل مناسب هر دو حالت می باشد

3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی
3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی

2.این مدل موی جمع را می توانید با لباسهای پوشیده استفاده کنید و در این مدل از لوازم جانبی برای تزئین مو نیز استفاده می شود.

3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی
3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی

3.این مدل یکی دیگر از مدل های جدید می باشد که با لباس هایی که پشت آن ها باز است بسیار جلوه ی زیبایی خواهد داشت.

3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی
3 مدل موی جدید مناسب نامزدی و عروسی

Leave A Reply

Your email address will not be published.