چگونگی تععین شکل صورت برای انتخاب مدل مو

چگونگی تعیین شکل صورت برای انتخاب مدل مو

شکل صورت نـخسـتین معیار برای انتخاب مدل موی جدید  و آرایش مو می بـاشد. مـدل مـوی شما باید مکمل ویژگیهای صورتتان باشد.

چگونگی تععین شکل صورت برای انتخاب مدل مو
چگونگی تععین شکل صورت برای انتخاب مدل مو

مو یکی از اجزای مهم صورت می باشد و انتخاب مدل مویی که به صورت شما بیاید باعث می شود صورت شما را کامل تر و زیباتر جلوه دهد.

چگونگی تعیین شکل صورت شما:

با کشیدن موهایتان به سمت بالا و بستن آنها به طوری که دور صورتتان را فرا نگیرد و سپس به طور مستقیم روبه روی آینه ایستاده و مدل صورت خود را تعیین کنید. با انتخاب مدل و سبک صورتتان حالا نوبت به مدل موهایتان میرسد.

انواع شکل های صورت:

صورت بیضی شکل

صورت مستطیل شکل

صورت قلبی شکل

صورت مربعی شکل

البته توجه داشته باشیم که چگونه بستن مو، سبک آرایش مو هم در تعیین شکل صورت شما نقش دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.