شکل و فرم ابرو نقش بسیار مهمی را در ظاهر ما ایفا می کند. در ادامه مطلب چندن کته به شما یاد می دهیم تا بتوانید ابروهای زیبایی داشته باشید و به آنها ظاهری جذاب بدهید.

چگونه شکل و فرم ابروهایتان را زیباتر کنید

چگونه شکل و فرم ابروهایتان را زیباتر کنید

دراین مقاله از سایت آرایشیک مطالبی را در زمینه ی شکل و فرم دادن به ابروها به شما ارائه می دهیم :

ابروها باعث حجم دادن و شکل دهی به صورت هستند. به همین دلیل تمیزکردن ابروهات اثیرزیادی برزیبایی کلی شمادارد. کندن موهای اضافه ابرو راشب ها انجام دهید تا فرصت کافی برای رفع قرمزی پوست تا صبح داشته باشیدو دیگراثری از قرمزی و التهاب باقی نماند.

موچین باید به حالت زاویه دار در دست گرفته شود و موها باید در جهت رویش آنها کشیده شوند.

موهای قسمت بالای ابروها را نکنید تا ابروها ارتفاع وشکل طبیعیشان راحفظ کنند.

بیش از حد لازم موهای ابرو را نکنید.

بیشتر بدانید  بهترین راهنمایی‌ها و نکات کوین در مورد ابرو

برای نتیجه بهتر از یک مداد ابروی کوتاه استفاده کنید. از قسمتهای داخلی ابرو شروع کنید و بعد به قسمتهای بیرونی آن بپردازید.ا ستفاده ازمداد را همراه با یک برس ابرو ادامه دهید.

بهترین شکل ابرو زمانی است که با نگاه از روبرو و به حالت مستقیم از قسمت پایانی آن به گوشه چشم و تاج آن به عنبیه منتهی باشد.

چند توصیه دیگر

قبل از تمیزکردن ابرو آنها را با یک لوسیون الکلی پاک کنید. این کار باعث کاهش درد و بیحسی در ابروها می شود. از یک قطعه یخ هم میتوان به جای لوسیون استفاده کرد.

موچین را باید در زاویه ۴۵ درجه ا ز ابرو استفاده کنیم.

اگراز مداد ابرو برای ابروهای خود استفاده می کنید یک یا دو درجه روشن تر از رنگ موهای ابرویتان باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.