مو ی کوتاه ، منتخب ستارگان برای فصل بهار

7

با رسیدن به آخرین ماه از فصل سرد زمستان و نزدیک شدن به فصل بهار شاهد تغییرات زیادی در سر و وضع طبیعت خواهیم بود، بنابراین تمایل ما به تغییر ظاهر خود نیز بیشتر می شود و تغییر مو ها یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین تغییراتی است که حتما باید به آن توجه داشت .

در این مقاله آرایشیک به شما مدل مو هایی را پیشنهاد می کند که معروف ترین ستاره ها و هنر پیشه ها این مدل ها را برای فصل بهار برگزیده اند.

مدل هایی نا متقارن و زیبا با سبکی جدید :

موی کوتاه ، منتخب ستارگان برای فصل بهار
موی کوتاه ، منتخب ستارگان برای فصل بهار

NEW-HAIR-13

 NEW-HAIR-9

NEW-HAIR-8

NEW-HAIR-6

NEW-HAIR-3

NEW-HAIR-1

NEW HAIR 5

NEW HAIR 2

NEW HAIR  7

Leave A Reply

Your email address will not be published.