با آرایشیک همراه باشید تا تصاویر نمونه هایی از جدیدترین کفش های عروس سال ۲۰۱۳ را به شما ارائه دهیم :

در این مجموعه ، شما کفش های عروس ، مخصوص عروسی  و نامزدی را در طرح ها و رنگ های مختلف مشاهده خواهید کرد و با توجه به رنگ لباس ویژه ی مراسم عروسی یا نامزدی خود می توانید کفش مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایید.

این کفش ها در چندین طرح متنوع و متفاوت طراحی شده اند و بعضی از آن ها با مروارید ، تور ، منجوق ، سنگ های تزئینی ، گیپور و دیگر لوازم جانبی ، تزئین شده اند و جزو منحصر به فردترین کفش های عروس سال می باشند.

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان 2013

منحصر به فرد ترین کفش های عروس ، تابستان ۲۰۱۳

بیشتر بدانید  تزیینات خرید عروس و داماد (سری دوم)

Leave a Reply

Your email address will not be published.