با توجه به شروع فصل پاییز و زمستان آرایشیک بر آن شد تا مجموعه ای از لباسهای شیک این فصول که کمپانی های مد به تازگی ارائه کرده اند را به نمایش بگذارد.

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و زمستان 2012-2013

لباس پاییز و زمستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

لباس پاییز و تابستان 2012-2013

لباس پاییز و تابستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳

بیشتر بدانید  گالری تصاویر مدل لباس مجلسی 2017 برند Georges Hobeika

Leave a Reply

Your email address will not be published.