مدل کوتاهی و رنگ موهای 2013

4

رنگ موهای 2013 تضاد را به خوبی نشان میدهند . ترکیب رنگ های متضاد  با هم نتیجه بسیار خوبی دارند. برای مثال ترکیب بلوند ،سیاه و سفید ، صورتی و بنفش ترکیبی فوق العاده به وجود می آورد .به این دلیل این رنگ ها انتخاب شده اند زیرا همیشه با هم به رقابت می پردازند .

با آرایشیک همراه باشید تا مدل کوتاهی و رنگ موهای جدید را ببینید:

رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
رنگ موهای کوتاه 2013
1 Comment
  1. Roza says

    بعضی هاشون خیلی خوب بود بعضی هاشون خیلی بد من 1سانتی هاشورو خیلی دوست داشتم

Leave A Reply

Your email address will not be published.