عطر جديد Muguet En Fleurs با رايحه بهاري

8

در مارس 2013 کلکسيون زيباي ايوروشه محصولي جديد از گلهاي زرق و برق دار و زيبا را در خود جاي مي دهد. اين محصول از ياس بنفش , شکوفه هاي ليمو و رز بهاري تازه الهام گرفته است.

زنبق دره اي يا همان Muguet En Fleursدر يک بطري همانند نسخه قبلي و به رنگ سبز که نشانگر طراوت و روح پاک اين عطر است عرضه مي شود.

عطر جديد Muguet En Fleurs با رايحه بهاري
عطر جديد Muguet En Fleurs با رايحه بهاري

عطر جديد Muguet En Fleurs توسط Sonia Constant توليد شد . او اين عطر را از رايحه بهاري سبز و تازهزنبق کوهي تهيه کرد .شما ميتوانيد در جنگلها شاهد تولد اين گل زيبا و رويايي باشيد در حالي که از ميان گلبرگهايسفيد و تازه سر به بيرون آورده و عطري مست کننده را در هوا پخش مي کنند .

ترکيب نسخه جديد ايوروشه توجه خود را به نتهاي سبز ليمو که با عطر بهاري همگام شده اند جلب مي کند .

اين عطر در اندازه هاي 20 و 100 ميل EDT قابل دسترسي مي باشد .

Leave A Reply

Your email address will not be published.