site
stats

مؤسسه رنگ «پنتون»، رنگ سال ۲۰۱۳ را تعیین و معرفی کرد.منبع مقاله فوق از واشنگتن پست است و همچنین خبر سال ۲۰۱۲ . مؤسسه رنگ «پنتون» بر پایه تحلیل روانشناسان، خود رنگ سبز ( زمرد) را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۳ برگزیده است.

رنگ سال 2013 مشخص شد

رنگ سال ۲۰۱۳ مشخص شد

تعریف پنتون از این رنگ که سمبل رشد است سرزنده بودن درخشندگی. با شکوه بودن… است .همچنین این رنگ از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار است که باعث افزایش احساس خوب بودن، تعادل و هماهنگی است.پر جنب و جوش و درخشنده: درست مثل طبیعت، سبز نگاهی خوب با رنگ روشن است.

رنگ سال 2013 مشخص شد

رنگ سال ۲۰۱۳ مشخص شد

ست رنگی آن با زرد مملو از انرژی است.

بیشتر بدانید  جادوي رنگ‌هاي مد لباس پاييز و زمستان 92

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.