راه حل براي چشمان پف كرده

درمان فوری براي چشمان پف كرده

– يك قاشق غذاخوري را زير اب سرد گرفته و انرابراي ۶۰ ثانيه روي پف كردگي چشم قرار دهيد

كرمهاي روي پوف كردگي استفاده كنيد كه داراي نشاسته و روغن جگر كوسه باشند متخصصين پوست سالهاست بر اينعقيده هستند كه اين مواد ورم پوست يا قسمت چشم را از بين ميبرد.

– راه ديگر حلقه حلقه كردن خيار و روي چشمها بصورت كمپرس گذاشتن است

– چاي سياه كيسه اي را در اب سرد خيس نموده و برا ۱۰ دقيقه روي چشمها بگذاريد و به ارامي از سمت داخل به بيرونچشمها فشار ارامي بدهيد.

– از خوردن هر چيزي كه داراي نمك باشد خوداري كنيد چرا كه باعث نگهداري مايعات اضافي جمع شده در ناحيه چشمها خواهد شد.

– در موقع خواب سر را بالا تر از بدن نگهداريد كه باعث اضافه جمع شدن بيشتر مايعات زير چشم نشود.

بیشتر بدانید  آیا مشکل طاسی را برای همیشه میتوان درمان کرد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.