site
stats

شال و روسری با رنگ های شاد و زیبا یکی از ابزارهای کاربردی در مد هستند ، شما میتوانید به عنوان شال گردن ، دستمال گردن ، و یا با بستن موها با آن تیپتان را تغییر دهید ، روش های جالب زیر را حتما امتحان کنید :

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

 ۱- بستن روسری مثل هدبند ، ساده ترین روش ، فقط روسری را مثل شال گردن تا کنید و پشت سر گره بزنید.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۲- بستن روسری بالای سر : روسری را ۳ گوش کنید و لبه ها را در پشت سر گره بزنید.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۳- این روش خیلی زیباست ، به یک حلقه نیاز دارید تا وسط شال را ببندید ، بعد هم پشت سر گره بزنید. در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۴- در این روش روسری یا شال را تا می کنید و مثل یک تل بالای سر قرار می دهید و در پایین سر گره می زنیدطوری که زیر همه موها قرار بگیرد.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۵- این روش شبیه روش قبلی است فقط باید از یک روسری کوچک استفاده کنید و موها را از زیر گره بیرون بریزید.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۶- این بار روسری را از پشت گردن و زیر همه موها رد می کنید و در بالای سر گره می زنید.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۷- در این روش مثل هدبند روسری را در جلو گره می زنید و دنباله ها را به پشت برده و دوباره گره می زنید.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۸-این روش شبیه روش دوم است با این تفاوت که دنباله روسری را دوباره در جلو سر هم گره می زنید

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

۹-  روسری را سه گوش کنید طوری که قسمت مثلث پایین پشت سر قرار بگیرد.

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

و در نهایت…

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

جدیدترین روش های بستن روسری روی موهایتان

بیشتر بدانید  روسری و دستمال گردن برای تزئین مو

Leave a Reply

Your email address will not be published.