بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

4

انتخاب شلوار جین مناسب، باعث زیباتر نشان دادن اندام شما می شود. انواع متعددی از مدل های شلوار جین وجود دارد که در این پست از آرایشیک به آنها اشاره می کنیم:

بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما
بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

1- جین دم پا

بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما
بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

این نوع شلوار جین برای متعادل نشان دادن بدن بسیار مناسب است. کسانی که ساق های بیش از حد لاغر یا چاق دارند، این نوع جین برای آن ها مناسب است.

2- جین تنگ

بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما
بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

این نوع شلوار جین با ساق های تنگ برای کسانی که پاهای کشیده و لاغر دارند مناسب است، و باعث می شود کمر لاغرتر دیده شود.

3- جین راسته

بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما
بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

این نوع جین ، خود انواع متعددی را شامل می شود و اکثرا با بسیاری از هیکل ها متناسب است. شلوار جین راسته با یک جفت کفش پاشنه بلند، میتواند ظاهری بسیار آراسته برای شما خلق کند.

4- جین کوتاه

بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما
بهترین شلوار جین مناسب نوع هیکل شما

این مدل جین معمولا، چند سانتی متر بالاتر از مچ پاقرار می گیرد، و برای مهمانی های اسپرت مناسب است. و توصیه میشود کسانی که قد نسبتا کوتاهی دارند از این نوع جین استفاده نکنند، زیرا باعث کوتاه تر دیده شدن قد آنها می شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.