ترك پوست پاشنه يكي از مشكلات شايع پاشنه پا در سنين مختلف است كه ايجاد آن به عوامل مختلفي بستگي دارد. بهترين راه جلوگيري از ايجاد ترك پوست پاشنه پا، خشك كردن كف و پاشنه پا پس از شست‌وشو با مواد شوينده است به طوري كه هيچ آثاري از مواد كاتيوني موجود در مواد شوينده در كف و پاشنه پا باقي نماند.

پس از شست‌وشوي كامل با آب، خشك كردن كف و پاشنه پا، كشيدن سوهان و چرب كردن كف و پاشنه پا با مواد چرب‌كننده مانند EUCERIN كمك موثري در جلوگيري از ايجاد ترك پاشنه و درمان آن پس از ايجاد است. نكته مهم ديگر جوراب نخي است كه در طي روز افراد بايد از آن استفاده كنند تا دچار پاشنه كف پا نشوند. فراموش نكنيد كه هرگز بدون جوراب، كفش را به پا نكنيد.

بدون جوراب كفش نپوشيد

Leave a Reply

Your email address will not be published.