site
stats

تناسب در رنگ لباس و رنگ مو وچهره زیبایی شما را چندین برابر می کند .در این مقاله ی آرایشیک پیشنهاداتی برای شما داریم .باما همراه باشید.

۱- مو بور و چشم های آبی: لباسهای آبی ،سبز –آبی ،سبز و فیروزه ای بسیار مناسب شما هستند .

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۲- مو بور و چشم سبز: لباسهای سبز، پرتقالی و آبی برای شما  زیبا هستند.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۳- مو بور و چشم قهوه ای : لبا س های  قهوه ای، بنفش، قرمز، صورتی و پرتقالی ایده آل است.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۴- مو بور، چشم های خاکستری است: هر رنگ به جز رنگ زرد روشن مناسب شما است.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۵- موهای قهوه ای و چشمان آبی: رنگهای قرمز، پرتقال، صورتی و زرد خوب هستند.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۶- موهای قهوه ای و چشمان سبز: رنگ های زرد و نارنجی و قرمز و سبز مناسب شما هستند.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۷- موهای قهوه ای وچشمان قهوه ای : خاکی و رنگ های تیره و آبی روشن مناسب هستند.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۸- موهای قهوه ای و چشمان خاکستری: هر ستی از رنگ آبی، بنفش، سیاه و سفید و خاکستری عالی هستند.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۹- مو قرمز و چشمان آبی / خاکستری: لباسهای پرتقالی روشن ، بنفش، سیاه و سفید و سبز بی نظیر است.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۱۰-  مو قرمز و چشمان سبز -قهوه ای: رنگ های  بنفش، سبز تیره و روشن ،سیاه و رنگ های خاکی مناسب  است.

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

۱۱–  موهای تیره: شما تقریبا با هر رنگی خوب به نظر می رسید !

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست ،مو و چشمان شما

بیشتر بدانید  گالری تصاویر ۱۲ست لباس زنانه بهاری سال ۹۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.