۱) از گوشه ی داخلی چشم تا قسمت انتهایی چشم یک خط نازک با استفاده از یک مداد کرم رنگ بکشید.

آموزش کشیدن خط چشم

۲) برای جلوه ی بیشتر خط چشم رنگ دیگری را روی خط نازکی که کشیدید تکرار کنید تا با رنگ قبلی مخلوط شود.

آموزش کشیدن خط چشم

۳) خط چشم پایین را به آهستگی و کوتاه می کشیم.

آموزش کشیدن خط چشم

۴) از داخل چشم خود خط کاملی به سمت گوشه ی چشم می کشیم.

آموزش کشیدن خط چشم

۵) پس از پایان چهار مرحله ای خط چشم خود ریملی به رنگ قهوه ای یا مشکی را کاملا به موژه های خود بمالید.

آموزش کشیدن خط چشم

بیشتر بدانید  آموزش بافت دستبند دوستی 1 + تصاویر

Leave a Reply

Your email address will not be published.