site
stats

در این مقاله آرایشیک بافت تیغ ماهی را آموزش می دهد.

بافت تیغ ماهی یا بافت حصیری، از بافت های دورشته ای (که پیش از این با بافت پیچ از بافت های دو رشته ای در خدمتتان بوده ایم)، یکی از ساده ترین بافت های روی کره زمین و در عین حال یکی از سخت ترین آنها در زیبا اجرا کردن است.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

چگونه ببافیم؟

۱- .بخشی از مو را از جایی که میخواهید بافت آغاز شود جمع کنید.

۲-انگشت اشاره دست چپتان را از بالا، زیر رشته (بخشی از موها که جمع کرده اید) بگذارید و آن را به دو رشته تقسیم کنید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

از دست راستتان برای نگه داشتن و کنترل دسته موها استفاده کنید.

۳- بخش کوچکی از موها را از سمت راست سر جمع کنید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

۴-این دسته موها را از انگشت اشاره تان رد کنید و به رشته سمت چپ بیافزایید. (بین انگشت اشاره و شست دست چپ)

بیشتر بدانید  آموزش بافت مو: بافت ترکیبی (قسمت نهم)

۵- هردو رشته را به دست راستتان منتقل کنید.

۶- بخش کوچکی از موها را از سمت چپ سر جمع کنید.

۷- این دسته مو ها را از انگشت اشاره (دست راستتان) رد کنید و به رشته سمت راست بیافزایید. (بین انگشت اشاره و انگشت شست دست راست)

۸- رشته ها را به دست چپتان باز گردانید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

۹- مراحل ۳ تا ۸ را تا جایی که تمام موها را اضافه کرده باشید، ادامه دهید.

۱۰-رشته راستی را در دست راستتان و رشته چپ را در دست چپتان بگیرید.

نکته: برای وضوح بیشتر می گوییم که آخرین بخشی از موها که اضافه شده از سمت چپ روی رشته راست عبور کرده و اضافه شده.

۱۱-رشته سمت راست را کف دستتان نگه دارید و با انگشت اشاره دست راستتان، بخش کوچکی از موهای پشت رشته راست را جدا کنید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

۱۲-به همان حالت دست راستتان را بچرخانید و بخش کوچکی را که جدا کرده اید به رشته چپ اضافه کنید. (دست راستتان را به حالت قبل برگردانید.)

بیشتر بدانید  آموزش تصویری مدل های پرطرفدار بافت مو 2019 دخترانه و زنانه

۱۳-با انشگت اشاره دست چپتان بخش کوچکی از موهای پشت رشته چپ را جدا کنید.

۱۴-به همان شکلی که برای دست راست انجام دادید، حالا دست چپتان را بچرخانید و این بخش کوچک را که جدا کرده اید، به رشته راست اضافه کنید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

۱۵-مراحل ۱۱ تا ۱۴ را تا انتهای بافت تکرار کنید.

۱۶-بافت را یک کش مو یا گل سر کامل کنید.

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی

7 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.