۱) سایه ای را با انگشت خود یا با یک پدنرم به طورکامل پشت چشم خود پخش کنید.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله
۲) برای جلوه ی بیشتر رنگ سایه را  پشت چشم خود دوباره تکرار کنید تا حالت دوودی و طبیعی گیرد.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله

۳) رنگ سایه ی خود را در مجرای اشک آور چشم بیشتر کنید تا چشم شما جلوه ی بهتری به خود بگیرد.

آموزش آرایش طبیعی سایه چشم در سه مرحله

بیشتر بدانید  با توجه به فرم چشم چگونه سایه و خط چشم بکشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.