با برگزار شدن جشنواره های مد لباس و آرایش در سراسر دنیا در اواخر تابستان ۲۰۱۳ آخرین مدل مو و رنگ موهای جدید در این زمینه وارد بازار شد. در این گالری آخرین مدل موها و رنگ موهای ارائه شده در جشنواره های مد اروپا تقدیم به دوستداران دنیای مدمی شود.

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

 آخرین مدل و رنگ موهای پاییز 2013

آخرین مدل و رنگ موهای پاییز ۲۰۱۳

بیشتر بدانید  مواظب این مواد آرایشی در دوران بارداری باشید!

Leave a Reply

Your email address will not be published.